Četiri temperamenta ili tipa ličnosti

Podjela na temperamente bazirana je na zamisli kako to ovisi o zastupljenosti određene vrste životnog soka ili humora u organizmu. Imamo ih četiri. To su kolerik ili žuta žuč (grč. chole), sangvinik ili krv (lat. sanguis), flegmatik ili sluz (grč. phlegma) i melankolik ili crna žuč (grč. melan chole). S druge strane, izraz humor (engl. humour) ukazuje na kvalitetu raspoloženja neke osobe.

opširnije…

Oglasi

Kako izračunati temperament?

Svaki student astrologije kojeg zanima tradicionalni stil, prije ili kasnije susrest će se s pojmom temperamenta. Iako se neki ne bi složili s time, temperament je jezgro, esencija svega. Bez obzira na način, stil ili pristup izučavanju astrološke karte, on je apsolutni temelj svakog tumačenja.

opširnije…